Onze thema's

De maatschappij van tegenwoordig veranderd snel. Door onder anderen sociale media, economische groei en minder sociale activiteiten is er meer behoefte aan verbinding. Deze verbinding is te vinden in het helpen van mensen en het bijdragen aan de maatschappij voor zowel het heden als de toekomst. Om dit te kunnen bereiken willen wij projecten steunen die de meeste impact maken op jongeren die het nu lastig hebben. Wij steunen innovatieve projecten die gericht zijn op betrokkenheid en preventie.  

Daarom is er gekozen voor de thema’s: gezondheid (preventie versterken om zo gezonder te kunnen leven) en sport (zorgt voor verbinding, preventie en een gezonde levensstijl). Dit om te kunnen leren over en te kunnen werken aan de maatschappij toekomstbestendig te maken en wat er nu te verduurzamen is. 

Gezondheid

Helaas heeft niet iedereen toegang tot de zorg die hij of zij nodig heeft, of het nou komt door de nog stijgende vergrijzing, de toenemende vraag naar persoonlijkere zorg vanuit de media of te hoge persoonlijke kosten. 

Wij willen vernieuwingen in de zorg op gang helpen om de zorg te verbeteren en toegankelijker te maken voor iedereen. Daarin richten wij ons vooral op het vroegtijdig herkennen van symptomen. Met de juiste techniek en innovatie geven we preventieve zorg een meer centrale plaats in het systeem en verlagen we de kosten van de gezondheidszorg.  

Educatie en talentontwikkeling

De kloof tussen hoog en laag opgeleid wordt steeds groter en de vraag naar concrete en specifieke talenten neemt sterk toe. Deze talenten zijn vaak verborgen en krijgen niet altijd de nodige kansen. 

Daarvoor hebben ze de juiste opleidingsmogelijkheden en vaak ook financiële steun voor nodig. Wij helpen deze talenten om zich te ontwikkelen zodat ze hun plek in de samenleving kunnen vinden en voldoening met hun vak kunnen bereiken. 

Sociale betrokkenheid door sport

Sport in Nederland is vaak nog een privilege waar niet iedereen gebruik van kan maken, terwijl beweging en sociaal contact eigenlijk basisbehoeften zijn.

Wij vinden sport een belangrijk, verbindend element in de maatschappij waar iedereen toegang tot zou moeten hebben. Niet alleen omdat het je mentale en fysieke gezondheid verbetert, maar ook omdat je leert deel uit te maken van een samenleving in het klein. 

Bijdragen?

Ook uw hulp kunnen we gebruiken! 

Iedereen zal begrijpen, dat met de uitvoering van deze projecten financiële middelen en kennis beschikbaar moeten zijn. Uw donatie of gift stellen we dan ook zeer op prijs om onze missie te behalen. Dit kan ook onderdeel of doel specifiek zijn. 

U kunt ook helpen door ideeën te delen of kennis en ervaring ter beschikking te stellen. Heeft u vragen of wilt u op een andere manier bijdragen? Laat dit ons vooral weten.