Projecten

Onze Projecten

IMC Weekendschool

Het IMC Weekendschool helpt jongeren van alle schoolniveaus en sociale achtergronden om gemotiveerd hun plek in de samenleving te laten innemen. Wij ondersteunen dit doel met twee projecten.

We adopteren een klas van twintig  leerlingen gedurende drie jaar en ondersteunen het vak Techniek bij de vestiging in Amsterdam Noord. Dit vak richt zich op beroepen met werkperspectief waarin maken en repareren centraal staat.

Uw eigen project hier?

Heeft u een goed en passend idee voor een project en wilt u met ons samen een project steunen of opzetten? 

Neem dan contact op en dan kijken wij samen wat er mogelijk is!

Special Needs Judoka Foundation

Het Special Needs Judoka Foundation (SNJF) wil zorgjudo beschikbaar stellen voor kinderen met een zware lichamelijke en/of verstandelijke handicap bij een kinderdagverblijf. Het SNJF hoopt hiermee zorgjudo te integreren in nationale judo- en onderwijsorganisaties. SNJF is ervan overtuigd dat dit het leven van mensen met een beperking, inclusief   hun families en omgeving, zal verbeteren. Volgens het SNJF zal zorgjudo uiteindelijk van invloed zijn op het maatschappelijk functioneren en op de maatschappij als geheel.  

Wij bieden de organisatie financiële ondersteuning om deze missie door te voeren bij een kinderdagverblijf. We willen hiermee de financiële drempels wegnemen van ouders zodat hun kinderen de voordelen van zorgjudo meekrijgen.  

Onderzoek naar boezemfibrilleren met Cardiologie Centra Nederland 

Wij geven inhoudelijke en financiële input aan het researchproject Cardiologie naar ‘boezemfibrilleren’ van Cardiologie Centra Nederland (CCN).  

Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis die vooral voorkomt bij ouderen. Dit soort ritmestoornissen vereisen bloedverdunning om een beroerte (herseninfarct) te voorkomen. Voor mensen met een hartritmestoornis waarvan de aandoening niet is aangetoond, is een beroerte dan ook een groot risico. 

CCN onderzoekt daarom het gebruik van de Apple Watch voor de detectie van ritmestoornissen in een selecte groep patiënten. Deze ‘slimme’ horloge kan variabiliteit in hartslag meten en heeft een ECG-functie om ritmestoornissen vast te leggen. 

Het onderzoek is een samenwerking tussen CCN, het Amsterdam UMC, Apple en de Bob Vlake Foundation. Binnen dit consortium zullen CCN en het Amsterdam UMC de wetenschappelijke kwaliteit borgen. De Bob Vlake foundation financiert het onderzoek en Apple stelt de Apple Watches ter beschikking. De Bob Vlake Foundation wil bijdragen aan het voorkomen van dit probleem en steunt dit project voor 3 jaar. 

Bijdragen?

Ook u kunt een bijdrage leveren.

Iedereen zal begrijpen, dat met de uitvoering van deze projecten financiële middelen beschikbaar moeten zijn. Donaties en giften zijn daarom zeer belangrijk. Uw donatie of gift stellen we dan ook zeer op prijs. Ook kunt u helpen door ideeën te delen en kennis en ervaring ter beschikking te stellen. Wilt u op een andere manier bijdragen? Dat kan ook voor een specifiek onderdeel of doel zijn.