Over ons

De Bob Vlake Foundation (BVF) is een stichting ontstaan vanuit de gedachte om jongeren samen hun eigen toekomst te laten verbeteren.  

Er zijn verschillende maatschappelijke projecten die de BVF helpt opstarten of die wij ondersteunen. Deze projecten vallen onder een aantal gebieden namelijk: gezondheid, educatie en talent ontwikkeling en sociale betrokkenheid door sport. De bijdragen die aan deze projecten worden gedaan zijn in de vorm van tijd, kennis en financiële middelen van ambassadeurs en vanuit de BFV.  

Onze missie

De missie van de Bob Vlake Foundation (BVF) is om de samenleving te verbeteren. Hier streven wij naar door samen te werken aan projecten die maatschappelijke waarde toevoegen. Deze maatschappelijke waarde wil de BVF zowel in het nu als in de toekomst vergroten. In de verschillende projecten wordt er gelet op diversiteit. Hierin wordt gestreefd naar een gelijkwaardige en collectieve samenleving.  

De BVF wil graag iedereen aansporen om een bijdrage te leveren aan een gezonde en leefbare toekomst. Hierin kunt u natuurlijk ook op verschillende manieren een rol in spelen. Zo kunnen wij samen zowel nu als in de toekomst een verschil maken. Wilt u graag maatschappelijke meerwaarde creëren en bijdragen aan onze projecten? Klik dan op de knop hieronder. 

Video afspelen

Het ontstaan

6 jaar geleden kwam Koen via een maatjesproject in aanraking met Bob. Zoals Bob het noemt ‘een ontmoeting met veel impact’. Al snel ging het van maatje naar vrienden. Door de vele gesprekken over politieke en maatschappelijke thema’s kwamen er veel vraagstukken voorbij. Met deze vraagstukken moest iets gebeuren, alleen praten zou natuurlijk niets oplossen. 

Hieruit is het idee ontstaan om samen projecten te ondersteunen die een aantal van deze belangrijke vraagstukken oplossen. Koen zou zijn kennis inbrengen en Bob zijn kennis, ervaring en een deel van zijn nalatenschap. Hierbij wilde ze graag meer mensen betrekken. Naast een mooi netwerk dat de stichting helpt en ondersteund sloot ook Floris aan. Ook hij is al Koen en Bob actief medeoprichter van de stichting.  

 Iedereen binnen de stichting heeft als doel de wereld zowel nu als in de toekomst een stukje mooier te maken. Dit doel komt voor iedereen samen in De Bob Vlake Foundation. Ook bij ons mooie netwerk horen? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

Onze doelen

Ons doel is om te zorgen voor verbinding tussen verschillende groepen. Ook willen wij bijdragen aan preventie voor een gezond leven in een maatschappij die verbonden is. Hierbij zouden wij graag zien dat jongeren elkaar helpen en samenwerken voor een wereld die duurzaam en toekomt bestendig is.  

Dit betekent ook dat we willen bijdragen aan het verkleinen van de ongelijkheid door verbondenheid en gelijke kansen te creëren (door onderwijs en betrekken door sport). Omdat dit een lastig proces is steunen wij graag doelen die het lastig hebben om van de grond komen. 

Bijdragen?

Ook uw hulp kunnen we gebruiken! 

Iedereen zal begrijpen, dat met de uitvoering van deze projecten financiële middelen en kennis beschikbaar moeten zijn. Uw donatie of gift stellen we dan ook zeer op prijs om onze missie te behalen. Dit kan ook onderdeel of doel specifiek zijn. 

U kunt ook helpen door ideeën te delen of kennis en ervaring ter beschikking te stellen. Heeft u vragen of wilt u op een andere manier bijdragen? Laat dit ons vooral weten.