Bobvlakefoundation

De kracht van samenwerken
Voor een gezonde, leefbare toekomst

Over ons

De Bob Vlake Foundation (BVF) heeft als doel voor deze en volgende generaties meer perspectief te biedenEr zijn verschillende maatschappelijke projecten die de BVF ondersteunt om zo jongeren te ondersteunen en verbinden om ze zo te betrekken bij het leveren van een positieve ontwikkeling aan de maatschappij. Op thema’s als gezondheid, sport en educatie. 

Deze projecten vallen onder een aantal gebieden: gezondheid, educatie en talent ontwikkeling, sociale betrokkenheid en door sport. De bijdrages die aan deze projecten worden gedaan, zijn in de vorm van tijd en kennis van ambassadeurs en financiële middelen vanuit de BVF. Bent u geïnteresseerd om ook een bijdrage te leveren aan deze mooie projecten of heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. 

bob5-web

Gezondheid

Educatie en talentontwikkeling

Sociale betrokkenheid door sport

Zelf bijdragen aan een project?

Missie

De missie van de Bob Vlake Foundation (BVF) is jongeren verbinden en ondersteunen zodat ze zelf aan oplossingen kunnen werken voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doen wij door samen te werken met individuen, projecten of ANBI instellingen. Hierin wordt gestreefd naar een meer gelijkwaardige en collectieve samenleving.  

De BVF wil graag iedereen aansporen om samen met deze jongeren een positieve bijdrage te leveren. Hierin kunt u natuurlijk ook op verschillende manieren een rol spelen. Zo kunnen wij samen zowel nu als in de toekomst een verschil maken. Wilt u graag maatschappelijke meerwaarde creëren en bijdragen aan onze projecten? Klik dan op de knop hieronder. 

Projecten

De Bob Vlake Foundation werkt samen om verschillende projecten op te starten en te realiseren. Deze vallen onder verschillende gebieden waarop de BVF een verschil wil maken: gezondheid, educatie en talent ontwikkeling, sociale betrokkenheid door sport.

SPECIAL NEEDS JUDO FOUNDATION

Het Special Needs Judo Foundation (SNJF) wil zorgjudo beschikbaar stellen voor kinderen met een zware lichamelijke en/of verstandelijke handicap.

IMC WEEKENDSCHOOL

De IMC Weekendschool helpt jongeren van alle schoolniveaus en sociale achtergronden om hun plek in de samenleving te laten innemen. En ze zo te betrekken en verbinden bij de maatschappij.

Bijdragen?

Ook uw hulp kunnen we gebruiken!

Iedereen zal begrijpen, dat met de uitvoering van deze projecten, financiële middelen en kennis beschikbaar moet zijn. Uw donatie of gift stellen we dan ook zeer op prijs. Als u een eigen project idee heeft dat bij ons doel past, dan voeren wij die graag samen met u uit. 

U kunt ook helpen door ideeën te delen of kennis en ervaring ter beschikking te stellen. Heeft u vragen of wilt u op een andere manier bijdragen? Laat dit ons vooral weten.